fbpx

บันไดไฟฟ้า - Electric Slide Ladder

บันไดไฟฟ้า สำหรับรถตู้
เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ

  • บันไดไฟฟ้า HYUNDAI H1

   22,500฿

   บันไดไฟฟ้า สำหรับ HYUNDAI H1
   เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ
   รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

   • ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยฉีดขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน
   • พื้นบันไดฉีดลอนหยาบป้องกันการลื่น เพื่อความปลอดภัย
   • ขนาดกว้างพิเศษ 75 cm. ยื่นออกได้ 30 cm. ยืนได้เต็มเท้า
   • มีไฟ LED สองสว่างเปิดอัตโนมัติ
   • สามารถรับน้ำหนักได้ 250 kg.
   • มีสวิตช์เปิด-ปิดระบบ เมื่อไม่ต้องการใช้งานบันได
   • มีเสียงเตือนขณะระบบบันไดทำงาน
   • มีระบบหยุดการทำงานเมื่อชนสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวางจะหยุดโดยทันที
   • หากมีน้ำหนักกดทับประมาณ 15 กิโลกรัม ขณะบันไดยื่นออกหรือเข้าเก็บระบบจะหยุดบันไดทันที
   • สามารถติดตั้งได้กับรถตู้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
   • ติดตั้งได้ทั้งประตูสไลด์ไฟฟ้า และประตูสไลด์แบบธรรมดา
   • มีโหมดสลีปใช้กระแสไฟน้อยกว่า 1 mA เพื่อลดพลังงานแบตเตอรี่ และยืดอายุแบตเตอรี่
  • บันไดไฟฟ้า HYUNDAI STARIA

   22,500฿

   บันไดไฟฟ้า สำหรับ HYUNDAI STARIA
   เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ
   รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

   • ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยฉีดขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน
   • พื้นบันไดฉีดลอนหยาบป้องกันการลื่น เพื่อความปลอดภัย
   • ขนาดกว้างพิเศษ 75 cm. ยื่นออกได้ 30 cm. ยืนได้เต็มเท้า
   • มีไฟ LED สองสว่างเปิดอัตโนมัติ
   • สามารถรับน้ำหนักได้ 250 kg.
   • มีสวิตช์เปิด-ปิดระบบ เมื่อไม่ต้องการใช้งานบันได
   • มีเสียงเตือนขณะระบบบันไดทำงาน
   • มีระบบหยุดการทำงานเมื่อชนสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวางจะหยุดโดยทันที
   • หากมีน้ำหนักกดทับประมาณ 15 กิโลกรัม ขณะบันไดยื่นออกหรือเข้าเก็บระบบจะหยุดบันไดทันที
   • สามารถติดตั้งได้กับรถตู้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
   • ติดตั้งได้ทั้งประตูสไลด์ไฟฟ้า และประตูสไลด์แบบธรรมดา
   • มีโหมดสลีปใช้กระแสไฟน้อยกว่า 1 mA เพื่อลดพลังงานแบตเตอรี่ และยืดอายุแบตเตอรี่
  • บันไดไฟฟ้า TOYATA MAJESTY

   22,500฿

   บันไดไฟฟ้า สำหรับ TOYATA MAJESTY
   เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ
   รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

   • ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยฉีดขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน
   • พื้นบันไดฉีดลอนหยาบป้องกันการลื่น เพื่อความปลอดภัย
   • ขนาดกว้างพิเศษ 75 cm. ยื่นออกได้ 30 cm. ยืนได้เต็มเท้า
   • มีไฟ LED สองสว่างเปิดอัตโนมัติ
   • สามารถรับน้ำหนักได้ 250 kg.
   • มีสวิตช์เปิด-ปิดระบบ เมื่อไม่ต้องการใช้งานบันได
   • มีเสียงเตือนขณะระบบบันไดทำงาน
   • มีระบบหยุดการทำงานเมื่อชนสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวางจะหยุดโดยทันที
   • หากมีน้ำหนักกดทับประมาณ 15 กิโลกรัม ขณะบันไดยื่นออกหรือเข้าเก็บระบบจะหยุดบันไดทันที
   • สามารถติดตั้งได้กับรถตู้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
   • ติดตั้งได้ทั้งประตูสไลด์ไฟฟ้า และประตูสไลด์แบบธรรมดา
   • มีโหมดสลีปใช้กระแสไฟน้อยกว่า 1 mA เพื่อลดพลังงานแบตเตอรี่ และยืดอายุแบตเตอรี่
  • บันไดไฟฟ้า TOYOTA ALPHARD 30 / VELLFIRE 30

   22,500฿

   บันไดไฟฟ้า สำหรับ TOYOTA ALPHARD 30 / VELLFIRE 30
   เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ
   รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

   • ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยฉีดขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน
   • พื้นบันไดฉีดลอนหยาบป้องกันการลื่น เพื่อความปลอดภัย
   • ขนาดกว้างพิเศษ 75 cm. ยื่นออกได้ 30 cm. ยืนได้เต็มเท้า
   • มีไฟ LED สองสว่างเปิดอัตโนมัติ
   • สามารถรับน้ำหนักได้ 250 kg.
   • มีสวิตช์เปิด-ปิดระบบ เมื่อไม่ต้องการใช้งานบันได
   • มีเสียงเตือนขณะระบบบันไดทำงาน
   • มีระบบหยุดการทำงานเมื่อชนสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวางจะหยุดโดยทันที
   • หากมีน้ำหนักกดทับประมาณ 15 กิโลกรัม ขณะบันไดยื่นออกหรือเข้าเก็บระบบจะหยุดบันไดทันที
   • สามารถติดตั้งได้กับรถตู้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
   • ติดตั้งได้ทั้งประตูสไลด์ไฟฟ้า และประตูสไลด์แบบธรรมดา
   • มีโหมดสลีปใช้กระแสไฟน้อยกว่า 1 mA เพื่อลดพลังงานแบตเตอรี่ และยืดอายุแบตเตอรี่
  • บันไดไฟฟ้า TOYOTA COMMUTER 2019-2022

   22,500฿

   บันไดไฟฟ้า สำหรับ TOYOTA COMMUTER 2019-2022
   เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ
   รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

   • ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยฉีดขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน
   • พื้นบันไดฉีดลอนหยาบป้องกันการลื่น เพื่อความปลอดภัย
   • ขนาดกว้างพิเศษ 75 cm. ยื่นออกได้ 30 cm. ยืนได้เต็มเท้า
   • มีไฟ LED สองสว่างเปิดอัตโนมัติ
   • สามารถรับน้ำหนักได้ 250 kg.
   • มีสวิตช์เปิด-ปิดระบบ เมื่อไม่ต้องการใช้งานบันได
   • มีเสียงเตือนขณะระบบบันไดทำงาน
   • มีระบบหยุดการทำงานเมื่อชนสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวางจะหยุดโดยทันที
   • หากมีน้ำหนักกดทับประมาณ 15 กิโลกรัม ขณะบันไดยื่นออกหรือเข้าเก็บระบบจะหยุดบันไดทันที
   • สามารถติดตั้งได้กับรถตู้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
   • ติดตั้งได้ทั้งประตูสไลด์ไฟฟ้า และประตูสไลด์แบบธรรมดา
   • มีโหมดสลีปใช้กระแสไฟน้อยกว่า 1 mA เพื่อลดพลังงานแบตเตอรี่ และยืดอายุแบตเตอรี่
  • บันไดไฟฟ้า TOYOTA HIACE

   22,500฿

   บันไดไฟฟ้า สำหรับ TOYOTA HIACE
   เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ
   รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

   • ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยฉีดขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน
   • พื้นบันไดฉีดลอนหยาบป้องกันการลื่น เพื่อความปลอดภัย
   • ขนาดกว้างพิเศษ 75 cm. ยื่นออกได้ 30 cm. ยืนได้เต็มเท้า
   • มีไฟ LED สองสว่างเปิดอัตโนมัติ
   • สามารถรับน้ำหนักได้ 250 kg.
   • มีสวิตช์เปิด-ปิดระบบ เมื่อไม่ต้องการใช้งานบันได
   • มีเสียงเตือนขณะระบบบันไดทำงาน
   • มีระบบหยุดการทำงานเมื่อชนสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวางจะหยุดโดยทันที
   • หากมีน้ำหนักกดทับประมาณ 15 กิโลกรัม ขณะบันไดยื่นออกหรือเข้าเก็บระบบจะหยุดบันไดทันที
   • สามารถติดตั้งได้กับรถตู้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
   • ติดตั้งได้ทั้งประตูสไลด์ไฟฟ้า และประตูสไลด์แบบธรรมดา
   • มีโหมดสลีปใช้กระแสไฟน้อยกว่า 1 mA เพื่อลดพลังงานแบตเตอรี่ และยืดอายุแบตเตอรี่

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  ไม่มีสินค้าในตะกร้า